Pazelit Product | وبلاگ پازلیت

ساخت دفتر برنامه ریزی شخصی

درباره پازلیت

چرا پازلیت؟

پازلیت زمانی فعالیت خودش رو آغاز کرد که من فکر کردم بهتره آدم ها یک دفتر برنامه ریزی شخصی داشته باشند که استقلال کامل در چیدمان و صفحه آراییش دارند. من ایده پلنر های شخصی رو با پازلیت شروع کردم و تلاش کردم تا با طراحی پلنر، دیگران رو به این هدف نزدیک کنم و در وبلاگ مجموعه از ایده ها و تجاربی حرف بزنم که در این راستا به کمکشون میاد.

پازلیت یک کسب و کار نیست یک خدمت دوستانه و از صمیم قلب برای هموطنانم است که دوست دارند در زندگی رشد کنند.